Tagarchief: Den haag

Pakhuis

Grafisch ontwerp pakhuizen in de hofstad

Zoals in veel Hollandse steden ontstond er in de 17 eeuw rondom de grachten de pakhuizen. De meeste en in het oog springende pakhuizen staat in Amsterdam maar ook in den haag. In den haag werden nieuwe grachthaven gebouwd zoals de brede turfhaven, de schedelhoekhaven, Ammuntiehaven. Bierkade en Wijnhaven. Rondom deze haven werden nieuwe pakhuizen gebouwd.

Op de Smidswater, de Hooigracht en de Gietkom na zijn de meeste Haagse havens gedempt. En zo verdween in de loop, tussen 1800 en 1905, van de tij de meeste pakhuizen, maar niet allemaal. De overgebleven pakhuizen zijn omgebouwd tot woonhuizen en er zijn er 2 omgebouwd tot theater.

Op de hoek Lutherse Burgwal en de Wagwnstraat is het voormalige pakhuis omgebouwd tot theater ‘de Poort’. Het pand waar Theater Pepijn zit is een voormalig pakhuis.

Op de bierstraat, spekstraat, de Jagerstraat, Heulstraat, de Maziestraat en Kranestraat (tussen stille veerkade en de Bierkade) vind je de tot woonhuis omgebouwde pakhuizen.

Er zijn minder pakhuizen in Den Haag maar ze zijn er wel degelijk. Ze staan niet (meer) op dominante plekken maar eerder in achterafstegen of smalle straatjes. En la je eens door Den haag heen fietst moet je maar eens goed op letten.